MARIA ASSUMPCIÓ VILÀ, síndica de greuges de Barcelona: "Hi ha famílies en què hi ha tres o quatre usuaris del Bicing, doncs que es fes una targeta que cadascú naturalment tingués la seva i seguís sent personal i intransferible, però que amb una mateixa quota, que no fos la mateixa d'un sol, però sí que fos un preu raonable, una bonificació familiar, diguéssim.Tenim queixes que quan passa un minut de la mitja hora es cobra 0,71 euros i que pujaria a 0,73. això s'ha de reconduir perquè provoca que la gent corri més, se salti semafors per evitar pagar la penalització per deixar la bici fora dels 30 minuts. Nosaltres hem donat una idea, una proposta: hi ha molta gent que agafa el bicing per anar des de dalt de la ciutat fins a baix. Estaria bé una bonificació pels qui facin el trajecte a la inversa, de baix a dalt, que costa més i té una despesa més gran per l'Ajuntament pujar totes les bicis que queden en aquestes parades. Recomanem també a l'Ajuntament que posi més carrils bici, o més carrers amb velocitat 30..."

La defensora també es mostra partidària de tarifar per minuts els trams d’ús superiors a la primera mitja hora en lloc d’aplicar als clients un sobrecost fix com ara, i bonificar els viatges a les zones que fan pujada de la ciutat. Ara, aquests desplaçaments són més aviat escassos i la reposició de les bicis s’ha de realitzar amb furgonetes, fet que dispara les despeses municipals.

Vilà creu que el futur del Bicing implica millorar el servei i l’eficiència econòmica, amb més control de les despeses extres i adequar el cost en funció de l’ús del servei. Per la defensora del ciutadà, si l’abonament ha d’augmentar de preu, aquest increment ha de ser gradual i ponderat, per evitar un impacte en les economies més febles que utilitzen el Bicing com a forma d’estalvi.

Proposta de bonificació pels usuaris que facin trajectes de pujada

La síndica ha proposat bonificar els usuaris que agafin el bicing per anar de la part baixa de la ciutat a la part alta. Un trajecte que acostuma a fer-se sobretot a la inversa. Els usuaris del Bicing fan trajectes de baixada i això suposa, segons Vilà, una despesa econòmica per a l’Ajuntament.

Aquestes són algunes de les recomanacions que la defensora ha fet arribar al consistori i que es troben incloses en un estudi engegat arran de les 163 queixes rebudes contra l’anunci del govern municipal d’apujar l’ús il·limitat del servei un 116 %, fins als 97,50 euros anuals. El projecte ara es troba aturat i la intenció del consistori és estudiar un nou model de preus per a 2014. De moment, hi aplicarà, a partir del febrer, una pujada del 3%, fet que suposarà que l’abonament passi dels 45,11 als 46,46 euros.