Per aquells qui hagin obtingut o renovat el carnet els darrers anys, el nou document no presenta canvis significatius. La principal novetat és que mostra més informació sobre el titular i seguirà vàlid com a carnet d’identitat. El format targeta serà el mateix per a tots els estats membres, però hi haurà detalls com la simbologia que variaran segons el país.

La mesura, que s’emmarca dins la 3a Directiva de la UE sobre el permís de conduir, vol simplificar i unificar les polítiques i els tràmits de cada país en matèria de llicències de circulació de vehicles. Fins ara, existien més de 110 models diferents de carnet amb formats, materials i vigències diverses.

Els carnets antics s’aniran actualitzant progressivament a mesura que es renovin. La normativa concedeix un espai de 20 anys, fins al 2033, perquè els més de 300 milions de conductors que es calcula que hi ha a la Unió Europea circulin lliurement amb el mateixa documentació.

La Comissió Europea destaca que el nou document d’identitat té un seguit de característiques que el fan més segur davant de possibles casos de falsificació i suplantació d’identitat en una regió on 6 de cada 10 persones disposen de llicència de conducció.

La nova normativa estableix que els conductors de cotxe i motocicleta hauran de renovar la llicència cada 10 o 15 anys segons estipuli l’administració de cada país. Per la seva part, els conductors de camions ho hauran de fer cada cinc anys.

La directiva afegeix una nova categoria de vehicle, l’A2, per a motocicletes que només podran ser conduïes per majors de 18 anys. La nova legislació també estableix que els examinadors han de complir amb unes competències bàsiques comunes i que serà necessari accedir a categories més potents de vehicles de manera progressiva demostrant experiència.