Saben comprovar el nivell que té el dipòsit de l'oli o la pressió que tenen els pneumàtics del seu cotxe? Aquestes són dues de les qüestions que a partir de demà podrà demanar l'examinador als alumnes que vulguin obtenir el carnet de conduir. La part pràctica de l'examen canvia i durant els primers 10 minuts els aspirants circularan de forma autònoma, sense indicacions. Passat aquest temps, la resta de l'examen serà amb conducció guiada com fins ara. El que també canvia és l'examen teòric. Es farà amb ordinador i els qüestionaris s'elaboraran aleatòriament a partir d'una base de 15.000 preguntes i no 800 com fins ara. DAVID GARCÍA, Autoescola Altis "Pensem que amb un banc de 15.000 preguntes l'alumne ha de dominar molt el tema. Per dominar-ho, haurà de tornar a la part teòrica. La part teòrica és important dins del. Explica el per què." Amb el canvi es vol evitar que es memoritzin els exàmens i aconseguir que els coneixements s'interioritzin.

Saber comprovar el nivell que té el dipòsit de l’oli o la pressió que tenen els pneumàtics del seu cotxe són dues de les qüestions que a partir de demà podrà demanar l’examinador als alumnes que vulguin obtenir el carnet de conduir.
Aquestes modificacions s’han establert per elevar la qualitat de les proves i millor la formació dels nous conductors.