Amb el casc cordat i prohibit circular amb bicicleta per les voreres. Són els canvis del codi de circulació que es planteja la Direcció General de Trànsit i que afecten els ciclistes urbans. S'eliminaria així l'excepció que, a Barcelona, permet el pas de les bicis si la vorera fa com a mínim cinc metres. Si l'avantprojecte tira endavant, els ciclistes hauran d'anar sempre per la calçada, si no és que la vorera inclogui un carril per a bicicletes. Hi haurà una segona excepció: els menors de 14 anys, que, per seguretat, podran seguir circulant per les voreres. "Me parece bien porque muchos ciclistas van por la acera entorpeciendo los peatones." "Si es circula amb precaució per les voreres no hi ha d'haver cap tipus de problema amb la convivència amb els ciutadans." "Aquesta llei estaria bé d'aquí a cinc anys, quan la ciutat estigués completament preparada. Trobo que arriba massa d'hora." El Bicicleta Club de Catalunya es mostra en contra tant de l'ús obligatori del casc com de la prohibició de circular per les voreres. Creuen que no ha de ser el govern central qui dicti els criteris. JORDI GALÍ, vicepresident del Bicicleta Club de Catalunya "Primer hi ha el sentit comú del mateix ciclista, però també hi ha l'ordenança municipal, que és la que coneix les voreres i els carrers de la seva ciutat i sap si escau dibuixar un carril bici a la vorera i la calçada. És l'Ajuntament qui ha de tenir l'autoritat per decidir si es pot circular o no." "Pel que fa a l'ús obligatori del casc, l'Ajuntament s'hi mostra clarament en contra. Fins i tot han fer arribar a la DGT un plec d'al·legacions que inclou una petició perquè es reconsideri la mesura." Una altra novetat que es planteja la DGT és reduir de 50 a 30 km/h el límit de velocitat en vies urbanes d'un sol carril de circulació. Una mesura que a Barcelona està inclosa en les ordenances i ja fa anys que s'aplica.

El ministre de l’Interior, Jorge Fernández Díaz, ha avançat aquest dimecres aquestes mesures. Ha explicat que considera “lògic” que si els conductors de ciclomotors estan obligats a portar casc, també ho estiguin els conductors de bicicletes, que són més “vulnerables”.

Preocupació per als usuaris del Bicing

L’Ajuntament ja es va mostrar en contra de l’obligació de portar casc en l’últim plenari municipal. Tots els grups municipals van donar suport a una declaració en què s’instava el govern central a replantejar-se la mesura. En la declaració s’assegurava que l’obligatorietat del casc tindrà efectes negatius en la mobilitat de la ciutat i, sobretot, en el Bicing. A més, el govern municipar ha fet arribar un plec d’al·legacions a la DGT en què s’insta a fer marxa enrere. L’Ajuntament considera que l’ús del casc és recomanable però no ha de ser pas obligatori.

Bicicletes fora de les voreres

La mesura de la DGT de prohibir el pas de les bicicletes per les voreres eliminaria l’excepció que, ara per ara, permet la circulació als ciclistes si la vorera fa com a mínim cinc metres. Aquesta mesura va en la línia de la modificació de l’ordenança de circulació en què està treballant el govern municipal i que, també, preveu eliminar l’excepció dels cinc metres.

Crítiques del Bicicleta Club de Catalunya

L’associació d’usuaris Bicileta Club de Catalunya critica l’avantprojecte de reforma de la DGT. Asseguren que l’ús obligatori del casc faria que molts usuaris deixessin d’anar en bicicleta. Pel que fa a la prohibició de circular per les voreres, consideren que han de ser els ajuntaments de cada municipi els que dictin els criteris que creguin convenients. En el cas de Barcelona afegeixen que la ciutat no està preparada perquè els ciclistes convisquin amb els cotxes.