ALBERTO FERNÁNDEZ DÍAZ, president del Grup Municipal del PP "Hi ha un diàleg obert i nosaltres el que reclamem és que hi comenci a haver resultats perquè aquesta situació no la podem mantenir per molt temps més. Perquè cada cop els indicadors ens apropen al límit."

El president del Grup Municipal del PP, Alberto Fernández Díaz, ha xifrat en 310 milions d’euros el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament. També ha explicat que l’any passat el govern català no va abonar el 90% de les transferències previstes. Tot això fa que, segons el PP, la liquiditat del consistori hagi passat dels 232,3 milions d’euros el 2010 a 148,7 a finals de 2012.

El líder municipal del PP ha reclamat que l’entesa entre Ajuntament i Generalitat permeti tancar “un acord per Barcelona”. Fernández Díaz admet que d’aquí a un any, quan es tanqui la liquidació del pressupost de 2013, la caixa del consistori pot estar “al límit”.