En poc més d'un minut es pot manipular el comptaquilòmetres d'un vehicle. Hi connectem un aparell com aquest, hi introduïm un nou valor i llestos. El nou quilometratge queda reflectit al panell. JAVIER FERRER, tècnic de la Fundació RACC "Aquesta modificació té un cost molt baix. Aquests aparells poden costar a partir dels 150 euros. A més, Internet ha fet mal en aquest sentit perquè proporciona molta informació." El nombre de cotxes manipulats a Espanya se situa entre el 5 i el 12% dels vehicles d'ocasió venuts, i en el cas dels importats, en un 30%. Això suposa un frau de 343 milions d'euros anuals a l'estat, i de 10.000 milions a Europa. Desplaçar-se amb un vehicle que és més vell del que ens pensem ens pot costar car. No només per la butxaca sinó pel risc que suposa en la seguretat viària. Des del gener les ITV estan obligades a registrar els quilòmetres del vehicle i comunicar-los a la DGT per elaborar una base de dades. Però pel RACC aquestes lectures s'han d'enviar des de més punts. LLUÍS PUERTO, responsable tècnic de la Fundació RACC "Tots aquells punts per on passi un vehicle de forma obligada cada cert temps, les revisions als concessionaris, per què no, als controls policials. Ha d'haver un sistema d'intercanvi entre països. I la tipificació del Codi penal de la sola manipulació s'hauria de revisar." També exigeixen que la normativa europea obligui els fabricants a protegir els comptaquilòmetres, una actuació que segons afirmen només costaria un euro per vehicle.

Tipificació explícita al Codi penal

La manipulació del comptaquilòmetres, en si mateixa, no és delicte. El que sí que està tipificat com a delicte és el profit que se’n treu a través de l’estafa. El RACC demana modificar el marc legal d’aquest frau perquè és on creuen que rau la solució. En alguns estats membres com Alemanya el simple fet de manipular el comptaquilòmetres ja es considera delicte.

Com a solucions a mitjà termini, l’entitat també exigeix que la normativa d’homologació dels vehicles inclogui mitjans per evitar-ne la manipulació, és a dir, que els fabricants protegeixin el sistema per llei. Segons afirmen, això només costaria un euro per vehicle.

Més lectures de km per nodrir un registre

Des de l’1 gener de 2014 és obligatori que les ITV enregistrin els quilòmetres del cotxe revisat i els comuniquin a la DGT per elaborar una base de dades. El RACC reclama que aquestes lectures es recullin des de més punts com els concessionaris, els controls policials i els tallers on fan manteniment i reparacions. La intenció és que els conductors puguin consultar un registre de quilometratge abans de comprar el cotxe i així tenir més eines per evitar l’engany.

Intercanvi de dades entre països

Però una de les claus per frenar el fenomen és la col·laboració entre països i l’intercanvi d’informació ja que el nombre de cotxes manipulats és més alt en el cas de vehicles d’ocasió importats, un 30%. Segons el RACC, la compravenda de vehicles de segona mà entre diferents països és una pràctica habitual. El nombre de cotxes manipulats a Espanya se situa entre el 5 i el 12% dels vehicles d’ocasió venuts, i en el cas dels importats, en un 30%. Això equival a un frau de 343 milions d’euros anuals a l’estat, i de 10.000 milions a Europa.

El mercat de segona mà a Espanya

El 2013 a Espanya es van vendre 1.652.755 automòbils d’ocasió. Això vol dir que per cada vehicle nou comprat, n’hi havia 2,3 de segona mà. Es tracta de la ràtio més alta des que es tenen dades. Segons l’estudi presentat pel RACC, el 61% dels venedors són particulars i la resta, empreses. En vehicles de menys de 10 anys, el venedor és principalment una empresa, mentre que en els més antics ho és el particular. Els estudis, però, no concreten quin és el col·lectiu més fraudulent.