Aquesta proposta no té els suports necessaris. De fet, en una imatge insòlita, la setmana passada tota l’oposició municipal, excepte la CUP, va comparèixer en bloc per demanar al govern de Colau que prioritzi l’arribada del metro a la Zona Franca, que les decisions es prenguin per consens, i que s’estudiïn i avaluiïn “totes les alternatives possibles”.

L’Ajuntament va encarregar aquests estudis per veure la viabilitat de la connexió del Trambaix i el Trambesòs per la Diagonal. Els informes de l’empresa municipal BIMSA han de detallar les necessitats i afectacions que comportaria el projecte. Entre els aspectes que s’han analitzat hi ha el càlcul de les instal·lacions semafòriques i tramviàries que caldrien, la topografia, i una previsió de la demanda i el servei, però també un estudi de mobilitat i trànsit i una avaluació ambiental.