Podria semblar la història interminable si es té en compte que les noves connexions terrestres del port s'estan planificant des de 2002. 10 anys més tard però, continuen en la llista pendent de governs i ministres. I no és una qüestió trivial, perquè l'èxit de l'ampliació portuària depèn precisament de la seva connexió viària i ferroviària. Ara mateix, amb els accessos actuals, i un cop en marxa la nova terminal, el port es col·lapsaria en només un mes. Actualment al port hi ha dues grans terminals de contenidors funcionant que permeten mobilitzar més de dos milions i mig de contenidors. Amb la nova terminal Prat, la terminal actual Tercat es traslladarà al nou emplaçament de 100 hectàrees. D'aquesta manera la capacitat del port augmentarà fins a poder moure cinc milions i mig de contenidors. Cal però donar-los una sortida, d'aquí que la clau rau en els nous accessos. El 2007 ja, van rebre el vistiplau del Ministeri de Medi Ambient. Però tres anys més tard encara no s'havien ni licitat les obres. Amb el document d'impacte ambiental caducat, tenia una vigència de cinc anys, ara cal tornar a començar. El Govern central espera tenir aquest 2012 els tràmits del projecte elaborats de nou, per llavors licitar les obres dels accessos.

Les noves connexions terrestres de l’ampliació del port es planifiquen des de 2002. 10 anys de retards, en què el projecte ha anat passant pels diferents governs de Madrid. I els nous accessos són precisament la clau de l’èxit de la futura ampliació portuària, perquè són el que garantiran la sortida a l’exterior de totes les mercaderies. I és que es calcula que dels 2,5 milions de contenidors que ara es poden moure en un any, es passarà als 5,5 milions.

L’any 2007, el Ministeri de Medi Ambient ja va donar el vistiplau al projecte, però tot i així, les obres no es van licitar mai. I ara cinc, anys més tard, la declaració d’impacte ha caducat, d’aquí que els tràmits del projecte s’hagin de tornar a elaborar. Es calcula que estaran llestos aquest 2012.

Amb la nova terminal Moll Prat, el Port guanyarà 100 hectàrees. L’objectiu és que s’hi desplaci l’actual terminal Tercat, ara situada al Moll del Príncep d’Espanya. Què es farà en les àrees que deixarà Tercat serà una decisió que haurà de prendre el Port de Barcelona. Sigui com sigui i depenent de com vagi la posada en marxa de la nova terminal, el port encara tindria capacitat per ampliar més les infraestructures. I és que encara pot augmentar l’extensió fins a 300 hectàrees més a la zona sud.