En els útlims quatre anys l'aportació anual del Govern espanyol als transports públics de l'àrea metropolitana ha passat de 150 milions d'euros el 2010 als 95 d'aquest any. Un 40% menys. En el mateix període també ha baixat, en menor mesura, l'aportació de la Generalitat. En canvi els ususaris i l'Ajuntament han hagut d'augmentar les aportacions. Aquesta situació ha generat les queixes tant del govern català com de l'Ajuntament. Després de reunir-se amb el conseller de Territori, el Ministeri d'Hisenda ha obert la porta a ampliar l'aportació d'aquest any. SANTI VILA, conseller de Territori i Sostenibilitat "Una proposta concreta perquè a curt termini, sense modificacions legislatives importants, puguin incrementar com a mínim en nou o 10 milions d'euros la seva aportació. El que és segur és que no es poden escapar de participar en el finançament del transport públic metropolità perquè aquesta és una de les potes angulars de l'estat del benestar." A més d'aquesta aportació a curt termini, la intenció de totes les parts és canviar el model de finançament del transport a la regió metropolitana. Un nou sistema que no depengui tant de la situació econòmica de les administracions. CRISTÓBAL MONTORO, ministre d'Hisenda "Vamos a trabajar juntos por ese nuevo sistema marco que incluya el elemento de previsibilidad, de manera que no veamos afectados los costes de funcionamento de los transportes de un área metropolitana en virtud de las restricciones presupuestarias." Després d'haver parlat amb la Generalitat, demà el ministre d'Hisenda es reunirà amb l'alcalde, Xavier Trias, per avançar en les negociacions d'aquest nou model de finançament dels transports públics de Barcelona.

Les queixes tant de la Generalitat com de l’Ajuntament per la progressiva disminució de l’aportació del govern espanyol al finançament dels transports públics, han tingut efecte. El ministre d’Hisenda, Cristóbal Montoro, ha comunicat al conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, que l’aportació de l’estat podria incrementar-se en 9 o 10 milions d’euros. El titular d’Hisenda també s’ha compromès a començar a dissenyar un nou model de finançament pels transports públics de la regió metropolitana.

Des del 2010 l’aportació de l’estat ha baixat en un 40%, passant dels 150 milions d’euros de 2010 als prop de 95 d’aquest any. L’aportació de la Generalitat també ha disminuït però en un percentatge molt menor, i aquest 2014 l’ha augmentat respecte l’any anterior. L’Ajuntament i els usuaris són els qui més han patit aquestes disminucions, perquè han hagut d’augmentar les seves aportacions. Aquest dijous l’alcalde, Xavier Trias, es reunirà amb Cristóbal Montoro per parlar sobre aquesta qüestió.