A la ciutat, el metro és el mitjà de transport més utilitzat (un 58 %), al davant de l’autobús (55 %), l’automòbil (21 %) i els desplaçaments a peu (21 %). La majoria dels enquestats han donat més d’una opció perquè en el seu dia a dia utilitzen més d’un tipus de transport.

Pels enquestats de Barcelona, els transports pels que menys opten són el tramvia (2 %), la bicicleta (5 %) i el tren (6 %). L’autobús és el mitjà més desitjat per quatre de cada 10 barcelonins per desplaçar-se per la ciutat, mentre que els residents de l’àrea metropolitana optarien per combinació de metro i tren.

Barcelona també destaca per l’aposta pel vehicle elèctric i el 78 % dels ciutadans apunten que és la solució ideal per a la mobilitat. 

L’estudi ha estat elaborat pel Fòrum de Mobilitat i el promou la companyia de rènting Alphabet. Va ser realitzat entre el juny i el juliol d’aquest any i hi van participar més de 1.600 persones.