És la unitat mòbil del Departament de Medi Ambient de la Generalitat que aquests dies està mesurant els nivells de contaminació a l'avinguda Diagonal. Les dades encara s'han de processar però el descens de les partícules d'òxid de nitrogen, les més nocives per a la salut, ha estat significatiu si comparem les dades d'un dia normal de trànsit i el dia d'avui sense cotxes. EVA PÉREZ, Servei de Vigilància i Control de l'Aire "Estem veient de manera molt positiva les dades preliminars ens indiquen que sí que hi ha una diferència prou significativa d'aquest dissabte sense cotxes i del dissabte passat amb cotxes." En espera de les dades definitives, pel que fa a la contaminació ambiental, una de les activitats que més ha agradat a les famílies és mesurar la contaminació acústica en dos punts diferents de la Diagonal, un de silenciós i un altre de més sorollós. Amb les aportacions de tothom s'ha acabat confeccionant un mapa amb els punts vermells, és a dir aquells que superen els nivells dels 70 decibels per sobre del que recomana l'Agència Europea del Medi Ambient. XAVI BESORA, Espai 3 "Perquè la ciutadania s'adoni de l'impacte sonor del trànsit. Avui que tenim la Diagonal tallada i que podem gaudir del silenci a la Diagonal, doncs els demanem que facin dues mesures de soroll amb aquests aparells, amb els sonòmetre." També es demana els ciutadans quines poden ser les millors solucions per fer de Barcelona una ciutat amb menys contaminació.

Les dades encara s’han de processar, però el descens de les partícules d’òxid de nitrogen -les més nocives per a la salut- ha estat significatiu si comparem les dades d’un dia normal de trànsit i el dia d’avui sense cotxes. “Estem veient de manera molt positiva les dades preliminars que ens indiquen que sí que hi ha una diferència prou significativa d’aquest dissabte sense cotxes amb el dissabte passat amb cotxes”, explica l’Eva Pérez, del Servei de Vigilància i Control de l’Aire.

Els sonòmetres del Departament de Medi Ambient de la Generalitat han mesurat els nivells sonors a la Diagonal durant tota la setmana. Però, durant aquest Dia sense Cotxes, una de les activitats que més ha agradat a les famílies ha estat mesurar la contaminació acústica en dos punts diferents de la Diagonal, un de silenciós i un altre de més sorollós. Amb les aportacions de tothom s’ha acabat confegint un mapa amb els punts vermells, és a dir aquells que superen els 70 decibels màxims que recomana l’Agència Europea del Medi Ambient.