Ara fa tot just un mes de l’estrena del carril bici de Numància i persisteixen els problemes que ha ocasionat aquesta via tant llargament demanada pels ciclistes. Els petits comerciants són dels més damnificats perquè, diuen, els clients no poden aparcar i denuncien que això els perjudica el negoci. Els veïns també són crítics. Es queixen que el carrer de Numància, fins ara, aportava moltes places de zona verda en un barri amb un dèficit important d’aquest tipus d’aparcament. Uns altres perjudicats són els professionals del transport. Diuen que des de l’aparició del carril tenen problemes per proveir els comerços de la zona i no s’han habilitat zones de càrrega i descàrrega alternativa. En aquest sentit l’ajuntament ha anunciat avui que ja està en estudi crear una zona de càrrega i descàrrega que els hi pugui facilitar la feina. En aquest sentit l’objectiu de l’ajuntament amb el carril bici de Numància, segueix sent minvar la presència del vehicle privat i potenciar l’ús de la bicicleta i l’aparcament per a motos.

Els ciclistes majoritàriament estan força satisfets però troben algunes mancances al nou carril bici. Celebren poder disposar d’una via directa entre la Diagonal i la plaça dels Països Catalans però creuen que el carril hauria de disposar de proteccions més contundents, una reclamació que també s’està estudiant i que es posarà en marxa arran de l’estudi sobre el carril bici que està elaborant l’ajuntament. Els ciclistes també denuncien que al pas de les entrades de l”hotel el carril es transforma en una zona de pas dels clients que arriben en autocar o en taxi i que això pot crear situacions perilloses. El que sí que es troba en procés d’estudi són les cruïlles més conflictives, especialment l’encreuament del carrer de Berlín amb Numància i a Josep Tarradellas. Els usuaris de la bicicleta també es troben que alguns transportistes envaeixen part del carril, que ja és un pel estret d’entrada. A banda d’aquest problemes per circular des del BACC també apunten que en els dos extrems del carril bici es veuen obligats a circular per la vorera amb el conflicte que això genera sempre amb els vianants.