Els ciclistes demanen que es pacifiqui l’avinguda de Madrid. Asseguren que circular-hi en bicicleta resulta perillós ja que hi ha cinc carrils i sovint els cotxes i les motos no respecten els usuaris de la bici. Per fer-ho, l’associació Amics de la Bici proposa diverses solucions: instal·lar-hi un carril bici segregat o un carril mobilitat, que serveixi tant per a bicicletes com per a autobusos.

Alternatives per garantir la seguretat

Diversos ciclistes han denunciat a les xarxes socials les situacions de perill que viuen a l’avinguda de Madrid i es queixen del desconeixement sobre els drets i les necessitats de les bicis. L’associació de ciclistes Amics de la Bici creu que la solució per a aquest tipus de situacions és reduir la presència dels cotxes a tota la ciutat. Tot i això, assegura que una mesura provisional per tal de pacificar carrers amb cinc carrils com l’avinguda de Madrid podria ser ubicar-hi una via per a ciclistes. En aquest cas, Daniel Eritja, de l’associació, apostaria per un carril segregat que es pogués ubicar entre el carril bus i la vorera. D’aquesta manera, els ciclistes podrien circular-hi amb més tranquil·litat.

Una altra de les propostes que planteja Amics de la Bici és la construcció d’un carril mobilitat, una mica més ample de l’habitual, per on poguessin circular tant els busos com les bicicletes, que guanyarien en seguretat.

Connexió amb el carrer de París

Si és creés un carril bici a l’avinguda de Madrid —que pogués tenir continuïtat per Berlín— els ciclistes enllaçarien amb la via per a bicicletes que neix al carrer de París i que connecta els barris de Sants i les Corts amb el centre de la ciutat. Ara per ara, aquest encreuament —com succeeix a altres punts de la ciutat— és dificultós per als ciclistes. Si arriben des de Berlín per la calçada han de pujar a la vorera i sortejar fins a cinc semàfors per poder enllaçar de manera segura amb el carril bici.

Recentment, la Comissió de Govern de l’Ajuntament va aprovar un nou paquet de carrils bici per a la ciutat, la qual cosa es podria traduir en 45 km més de vies per a ciclistes a Barcelona.