És un dels perills de què alerten Els Amics de la Bici i el Bicicleta Club de Catalunya. Al carrer del Parlament quan el conductor d'un vehicle estacionat obre la porta envaeix un dels carrils per a les bicicletes. Segons aquestes entitats la distància que separa la zona d'aparcament del carril bici és massa petita. JOAN VALLS, president del Bicicleta Club de Catalunya "Tenim documentats casos d'accidents molt greus. En el moment que s'obre una porta, el carril bici queda totalment envaït per la porta i hi ha un problema tant per al que obre la porta com per al ciclista." "Sí que es perillós. Jo ara mateix no m'hi he fixat, he obert la porta i no he mirat si venia algú." De fet, tant el carril bici del carrer de Calàbria com el de Parlament encara no estan inaugurats. No hi ha semàfors i s'hi han de col·locar els separadors. Ara bé, les tanques que eviten el pas a les bicis estan totes apartades i els usuaris creuen que els carrils ja es poden utilitzar. "Jo trobo que estan oberts." "Abans l'he fet baixant, no hi ha cap semàfor i clar té aquest punt de perillositat." Tot i que els ciclistes valoren positivament la implantació d'aquests nous carrils per a les bicicletes, molts hi veuen mancances. "Podrien haver-lo asfaltat millor, hi ha molts sots." Els Amics de la Bici i el Bicicleta Club de Catalunya denuncien, a més, incoherències. El carril bici del carrer de Calàbria disposa de senyals de cedir el pas a cada gual. És, per tant, l'únic carril bici de Barcelona en què els vehicles que s'incorporen al trànsit tenen preferència sobre les bicicletes.

Amplada insuficient

Segons aquestes entitats, l’amplada dels carrils és insuficient per garantir la seguretat dels que hi circulen. Asseguren que hauria de ser de 2,5 metres i, en canvi, en fa 1,75.

Poca distància respecte a la línia de cotxes aparcats

Les mateixes entitats denuncien que la distància que al carrer del Parlament separa el carril bici de la línia que formen els cotxes aparcats és massa petita. Asseguren, per tant, que quan s’obre una porta d’un vehicle, el carril queda envaït i hi ha risc de col·lisió.

Paviment en mal estat

Tant les entitats com els usuaris es queixen del mal estat del paviment del carril del carrer del Parlament. Denuncien que és ple de sots i, en alguns punts, fins i tot s’hi poden veure les antigues llambordes del carrer.

Marques vials absurdes

El carril bici del carrer de Calàbria té unes marques vials que totes dues entitats consideren incoherents. Quan el carril  topa amb guals privats hi ha pintada una senyal de cedir el pas. D’aquesta manera es converteix en l’únic carril bici de Barcelona en què les bicicletes han de cedir el pas als vehicles que es volen incorporar a la circulació.

Carrils inacabats

Les entitats també denuncien que l’Ajuntament hauria d’indicar millor que els carrils bici dels carrers del Parlament i de Calàbria no estan encara inaugurats. Consideren que les tanques de plàstic que s’hi han col·locat per barrar el pas dels ciclistes són insuficients (de fet la majoria estan apartades) i poden provocar equívocs als usuaris. En aquest sentit, asseguren que és perillós que s’utilitzi un carril que, ara per ara, no té semàfors específics per a bicis ni els separadors que els protegeix dels automòbils.