Durant aquesta setmana, el Servei Català de Trànsit ha impulsat una campanya preventiva per intentar reduir els accidents en què hi ha implicat motocicletes, ja que actualment s’està vivint un repunt de les víctimes mortals. En el que va d’any, ja han mort 17 motoristes, deu més que l’any passat en aquest mateix període. També destaca l’augment dels accidents mortals amb un sol vehicle implicat, que aquest any representa més del 50 % dels accidents amb motoristes implicats.

L’objectiu de la campanya és augmentar la seguretat en els seus desplaçaments i la percepció del risc entre aquest col·lectiu. Per això, es posarà èmfasi en l’ús del casc homologat com a element de seguretat passiva per part de motoristes i acompanyants, així com en aquelles conductes de risc que posin en perill la seguretat viària, ja sigui l’excés de velocitat, distraccions o conduir sota els efectes de l’alcohol o altres drogues.

La campanya creu que és molt important que els motoristes siguin conscients de la seva pròpia fragilitat, a la vegada que la resta d’usuaris prenguin consciència que cal col·laborar per reduir les víctimes en general, però especialment les d’aquest col·lectiu. Per això, des del Departament d’Interior i el Servei Català de Trànsit apel·len la responsabilitat compartida i la necessitat d’una convivència respectuosa a la xarxa viària.

El Servei Català de Trànsit compte amb la col·laboració dels Mossos d’Esquadra i les Policies Locals per tal de tirar endavant la campanya fins al 27 de maig. Al llarg de la setmana, s’informarà en els panells que hi ha ubicats a les vies catalanes i hi haurà controls policials específics per motoristes.