La Guàrdia Urbana ha incrementat el control de la circulació de bicicletes al districte. Amb aquesta mesura es pretén que la convivència entre els diferents usuaris de la via pública millori. Bicicletes, patinadors, cotxes i vianants conviuen en zones de l'Eixample amb una forta densitat de trànsit. Els veïns estan d'acord a treballar perquè tots hi tinguin lloc. SERGI LÓPEZ-GRADO, president de l'AV Dreta de l'Eixample "Si això implica avaluar el funcionament i l'impacte, si fa falta d'un dels models en contrast amb els altres, doncs perfecte, perquè aporta racionalitat al discurs i al diàleg entre la diversitat d'interessos legítims dels diferents col·lectius." GERARD ARDANUY, regidor de l'Eixample "El que estem fent ara és posar ordre en aquest tema, bàsicament per protegir també la gent que utilitza la bicicleta, que no s'ha de criminalitzar, simplement anar per on els toca." Els usuaris asseguren que la ciutat no està preparada per a l'ús creixent de la bicicleta. A més, creuen que no s'hauria de mirar només des de la perspectiva de ciclista vianant, sinó també en relació amb els cotxes i amb altres col·lectius que també fan ús dels carrils bici, com els patinadors. MIQUEL SANTALICES, usuari de bicicleta "La quantitat de carrers que són utilitzables per la bicicleta perquè estan pacificats és molt poca. Llavors això obliga el ciclista a sempre estar alternant entre vorera i calçada." SERGI LÓPEZ-GRADO, president de l'AV Dreta de l'Eixample "Cal que la Guàrdia Urbana informi adequadament i que ajudi a corregir alguns hàbits, perquè tots alguna vegada ens equivoquem o ens distraiem i amb això millorarem segur." En l'últim any hi ha hagut un augment d'infraccions del 30%. A la vegada, però, asseguren que s'ha reduït l'incivisme a la zona.