Els motors a gas natural comprimit redueixen considerablement les emissions d’òxids de nitrogen, les partícules i els nivells de monòxids de carboni. Un altre avantatge és que no generen soroll, cendres ni residus sòlids. A més d’aquesta nova flota de vehicles, des de TMB s’està treballant en un nou prototip de bus hídrid, encara més net i econòmic.