El manteniment no només s’ha centrat en les revisisions estipulades per llei, sinó que també s’han realitzat comprovacions addicionals, com per exemple les radiografies als cables, per garantir la màxima seguretat.

El telefèric de Barcelona és com els que hi ha en estacions d’esquí, és a dir que pot suportar condicions meteorològiques molt adverseses, un desgast mínim a la ciutat.