"Una valoración muy alta porque el servicio es muy comodo. Yo vivo en el centro y la verdad es que me muevo casi exclusivamente con la bicicleta utilizando el servicio" "Para mí fabuloso, muy bien." "El problema es que les parades acostumen a estar bastant plenes i això és un problema quan tens pressa i vols deixar la bici." "Jo visc a Sant Andreu i em trobo que hi ha alguns bicings que estan una mica abandonats" "La verdad es que muy bien porque salgo del trabajo, lo tengo al ladito, cojo una y en 10 minutos me pongo en la parada de tren" "Voy con el bicing a todos lados: para trabajar, para ir a la plara, para todo, para ir al supermercado a veces tambien." "Jo porto utilitzant el bicing des del principi, des que va sortir. Realment al principi les bicis estaben millor que ara" "Es caro. Antes eran 30 euros y ahora 45. Es mucho." IGNASI ARMENGOL, director general de BSM "Potser incrementar una mica el temps perquè només et deixen mitja hora i després comences a pagar." La idea de futur la centrem en veure quantes de les bicicletes de futur en el sistema de bicing de la ciutat de barcelona són elèctriques i quantes han de seguir sent bicicletes clàssiques i buscar un sistema de tarificació que unifiqui com estem fet ara lels dos sistemes. I que a més es pugui lligar amb la T-mobilitat.

Durant els primers mesos de funcionament, les xifres del Bicing eren ben diferents de les de 2015, en què ja hi ha 96.191 abonats. Acabat d’estrenar, el servei disposava de menys d’un centenar d’estacions repartides per la ciutat i al voltant de 1.500 bicicletes a disposició dels barcelonins. Poc temps després, les dades han crescut exponencialment. El nombre de parades s’ha multiplicat gairebé per quatre, fins a les 420, i la quantitat de vehicles de dues rodes ha crescut fins a les 6.000 unitats.

Un dels objectius de Barcelona Serveis Municipals, l’empresa municipal que en gestiona el servei, era aconseguir que la ciutat consolidés l’ús de la bicicleta com a d’altres ciutats europees de més tradició. En aquesta línia, pel director general de B:SM, Ignasi Armengol, el Bicing ha estat fonamental perquè “molta gent s’ha atrevit a treure la bicicleta al carrer i en aquest sentit ja estem al voltant dels 14 milions de viatges a l’any fets amb la bicicleta del Bicing”.

Aspectes a millorar

Tot i que en línies generals hi ha força satisfacció per l’aparició del Bicing ara fa vuit anys, també hi ha aspectes a millorar. Alguns usuaris es queixen de l’estat de les bicicletes malgrat que se n’ha millorat la mecànica i tot i que es renoven i s’arreglen diàriament.

La saturació de bicicletes en algunes parades cèntriques i la manca de vehicles en d’altres de més perifèriques és un dels inconvenients més reclamats. Des del Bicing s’hi treballa constantment per tal d’optimitzar la mecànica de recollida i la distribució.

El Bicing del futur

Un dels darrers canvis que ha viscut el Bicing és l’estrena de la prova pilot del Bicing elèctric, el desembre de 2014. Amb aquesta modalitat de bicicleta l’usuari no ha de fer tants esforços i, entre altres coses, pot accedir a les parts altes de la ciutat sense cansar-se pel pendent prounciat d’alguns carrers.

En aquesta línia B:SM té com a fites a curt i mitjà termini la consolidació del bicing elèctric i la unificació tarifària d’aquest servei amb el convencional. També es preveu la inclusió en la futura T-Mobilitat, que unificarà els serveis de transport.