alergies barcelona
Exemplar de xiprer dels Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer de Barcelona

La pol·linització del xiprer sol marcar l’inici de la temporada d’al·lèrgies a Barcelona, coincidint amb l’arribada de la primavera 2023. El xiprer és una de les principals espècies causants d’al·lèrgies que emeten pol·len de forma massiva a principis d’aquesta estació.

Aquesta setmana, segons informa la Xarxa Aerobiològica de Catalunya (XAC) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), els nivells de pol·len de xiprer són mitjans a Barcelona (2 sobre una escala de 4), però la previsió és que vagi en augment les pròximes setmanes.

La pol·linització d’aquesta espècie va endarrerida respecte a l’any 2022, quan va assolir nivells màxims a mitjans de febrer.

Més pol·len d’avellaner, parietària i melcoratge

Les dues gràfiques inferiors mostren respectivament l’evolució de la concentració de pol·len de xiprer enguany (2023) respecte a l’any 2022. Les corbes (en blau) mostren una data d’inici de la pol·linització força diferent.

La gràfica de dinàmica setmanal històrica del Punt d’Informació Aerobiològica també mostra que, en el cas de Barcelona, les concentracions màximes de xiprer s’assoleixen habitualment entre la darrera setmana de febrer i els primers dies del mes de març (mitjana 1994-2021).

Evolució de la concentració del pol·len de xiprer a principis del 2023. Font: XAC
Evolució de la concentració del pol·len de xiprer a principis del 2022. Font: XAC

Aquesta setmana (6 al 12 de març) també destaquen nivells mitjans (2 sobre 4) de pol·len d’avellaner, de parietària i de melcoratge (blet).

Els nivell del pol·len d’arbres com el pi, el pollancre o el vern i el salze és baix (1 sobre 4).

El pol·len de xiprer, altament al·lergogen

El xiprer genera un tipus de pol·len molt al·lergogen. Es tracta, segons els experts, de la principal causa de processos al·lèrgics respiratoris a l’hivern.

Les persones al·lèrgiques a aquest tipus de pol·len experimenten símptomes que poden confondre’s amb un constipat comú: esternuts, congestió nasal i mucositat. També oculars i, en alguns casos més greus, asma bronquial.

El xiprer comú

El xiprer (“Cupressus semprevirens”) és un arbre que ha estat cultivat des de l’antiguitat a tota la regió mediterrània. Es tracta d’un arbre molt simbòlic. El fet ser ser alt, i sempre verd, feia que es cregués que ajudava les ànimes dels morts a elevar-se cap al cel. És per aquest motiu que el solem trobar als cementiris. També és un arbre que s’associa a l’hospitalitat, per això es plantava a l’entrada de les masies: un sol xiprer indicava que en aquella masia es donava beure als viatgers, dos que allà donaven menjar al viatger i al cavall, i tres, que el viatger es podria hostatjar uns dies i, fins i tot, li podrien donar feina. Aquests, però, no són ni de bon tros els únics significats associats al xiprer.

A Barcelona podem trobar xiprers a Montjuïc, dins de tot el recinte del cementiri, però també a diversos parcs i jardins urbans, tant públics com privats. És un arbre que se sol retallar per tal de fer tanques vegetals que delimitin espais i propietats. És un arbre freqüent a les comarques del litoral, el prelitoral i també cap a l’interior del país.

El pol·len del plàtan no trigarà gaire a començar-se a fer notar a Barcelona

El plàtan d’ombra (“Platanus x acerifolia”), tot i que des de fa anys s’està limitant a favor d’altres arbres més resistents a les condicions urbanes, encara és un arbre molt abundant a Barcelona.

El pol·len de plàtan causa al·lèrgia a nombroses persones. L’alliberació es produeix tan bon punt els arbres comencen a brotar i surten les flors (inflorescències) masculines.

El plàtan d’ombra acostuma a treure les primeres fulles i florir a Barcelona entre finals de febrer i finals de març, una data variable cada any en funció de les condicions meteorològiques i el règim de precipitació.

Estams de plàtan a terra plens de pol·len

Segons les dades de l’observador fenològic, Toni Barrera, qui en fa observacions al barri de Sants de Barcelona, l’any 2022 va fer-ho pels volts del 4 de març al barri de Sants, el  2021 va fer-ho el 8 de març, el 2020 a l’entorn del 2 de març, però l’any 2018 —any de fred i neu a Barcelona— ho va fer cap al 23 de març.

Aquests dies ja es comencen a veure plàtans amb els borrons inflats als carrers de Barcelona, símptoma evident que en breu començaran a treure les primeres fulles. Els episodis de fred sobtat del mes de gener i febrer són responsables, en bona mesura, d’aquest lleu endarreriment respecte a altres anys.