Eumetsat
Imatge del satèl·lit Meteosat del dia 17 de maig del 2023. Font: Eumetsat

L’Organització Meteorològica Mundial (OMM) ha revelat avui noves dades preocupants sobre l’escalfament planetari. La suma del fenomen del Niño i els gasos d’efecte hivernacle alliberats per l’activitat humana fa preveure que la temperatura global augmenti fins a nivells de rècord els pròxims anys.

Hi ha un 66 % de probabilitat que la temperatura mitjana del planeta superi el topall d’1,5 ºC abans del 2027

El topall d’escalfament d’1,5 ºC que segons l’acord de París es volia intentar evitar assolir abans de finals del segle XXI podria arribar molt abans del previst, abans de l’any 2027.

Segons l’OMM, hi ha un 66 % de probabilitats que la temperatura global mitjana anual pròxima a la superfície superi el llindar d’escalfament d’1,5 ºC entre el 2023 i 2027.

A més, hi ha un 98 % de probabilitats que almenys un dels pròxims cinc anys, i el període de cinc anys en conjunt, sigui el més càlid registrat al planeta des que se’n prenen mesures instrumentals. Fins ara, l’any rècord per càlid correspon al 2016.

Convé recordar que l’acord de París de l’any 2015 va establir un topall màxim per a finals del segle XXI de dos graus respecte a nivells preindustrials, intentant-lo mantenir per sota d’1,5 graus per tal d’evitar impactes adversos, pèrdues i danys relacionats.

Tot i això, el secretari general de l’OMM, el professor Petteri Taalas, ha matisat que “aquest informe no vol dir que superem permanentment el nivell d’1,5 ºC especificat a l’Acord de París que fa referència a l’escalfament a llarg termini, durant molts anys”. En aquest sentit, només hi ha un 32 % de possibilitats que la mitjana de cinc anys superi el llindar d’1,5 ºC.

Tanmateix, puntualitza, “està sonant l’alarma que superarem els 1,5 ºC de manera temporal amb una freqüència creixent”. Mentre que l’any 2015 la probabilitat de superar la marca d’1,5 ºC era prop de zero, entre el 2017 i el 2021 va pujar al 10 %.

Es preveu que la temperatura mitjana anual continuarà augmentant, allunyant-nos cada cop més del clima al qual estem acostumats”
Leon Hermanson, científic expert de Mett Office i director de l’informe

L’escalfament generat pel fenomen del Niño els pròxims mesos i el canvi climàtic induït per l’home impulsaran la temperatura global cap a un territori inexplorat. Petteri Taalas destaca que “aquest fet tindrà repercussions de gran abast per a la salut, la seguretat alimentària, la gestió de l’aigua i el medi ambient. Hem d’estar preparats”.

La temperatura planetària l’any 2022 es va situar 1,15 ºC per sobre la de l’època preindustrial

La temperatura mitjana global del 2022 va ser 1,15 ºC superior a la mitjana del període 1850-1900. El refredament associat al fenomen de la Niña dels darrers tres anys va afavorir-ho.

La Niña va finalitzar el març del 2023, i el Niño es preveu que es desenvolupi els pròxims mesos. El Niño és un fenomen d’escala global que va associat a un increment de la temperatura planetària. Justament, el Niño especialment fort del 2016 va implicar que aquell fos l’any més càlid fins ara a la Terra.

Es preveu que la temperatura mitjana de la Terra entre el 2023 i el 2027 se situï entre 1,1 i 1,8 ºC per sobre els valors mitjans del període preindustrial (1850-1900), és a dir, el període en el qual encara no s’emetien gasos d’efecte hivernacle de forma massiva.

Les regions del planeta més afectades

A l’Àrtic es preveu que l’escalfament sigui desproporcionadament elevat, fins a tres vegades més que a escala global durant els pròxims cinc anys.

Pel que fa a la previsió de precipitació durant els mesos càlids (de maig a setembre), es preveu un increment de les pluges al Sahel, al nord d’Europa, Alaska i al nord de Sibèria. Per contra, s’albira una reducció de les precipitacions a l’Amazones i parts d’Austràlia.