El principal objectiu que fixa l'acord de la cimera de París és que l'escalfament global no superi els dos graus, tot i que es treballarà per no superar el grau i mig. Cada cinc anys es revisaran els objctius assolits. També preveu la creació d'un fons de 100 mil dòlars per impulsar les energies netes als països en desenvolupament. La majoria de veus que ja s'han pronunciat coincideixen que és un pas en la bona direcció. Però els més crítics el consideren insuficient perquè hi troben a faltar xifres clares i ambicioses. Ecologistes i ONGs s'hi mostren decebuts perquè diuen, que hi hagut una rebaixada de les expectatives inicials. FRANCESC MATEU, director d'Oxfam Intermón a Catalunya "Hi ha dues coses que ens preocupen d'aquesta cimera. La primera és que no estan clars els mecanismes pels quals els països més vulnerables podran evitar els canvis erràtics del clima, les pujades del nivell d'aigua i totes les conseqüències del canvi climàtic. De l'altra banda ens preocupa els mecanismes de control perquè no se superin aquests dos graus als països desenvolupats, no estan establerts de manera clara i evident." A la cimera hi hagut representació barcelonina i catalana. El cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, des de París, reconeix les febleses del text però assegura que és un gran avenç. IÑAKI GILI, cap de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic "El que tenim clar amb aquest acord, i això és traslladable a Catalunya, és que el senyal que ha donat el món amb aquesta cimera de lluita contra el canvi climàtic és inequívoc, de promoció de renovables és inequívoc, i que en hem entrat en una fase en la que progressivament hem d'anar eliminant els combustibles fòssils també és inequívoc. i això mica en mica és el que s'ha d'aplicar a Catalunya i la lleicatalana de Canvi Climàtic ha de ser el marc d'actuació en el que anem incorporant tots aquests reptes en les properes dècades." La ciutat també té un full de ruta per lluitar contra el canvi climàtic. El Compromís de Barcelona pel clima posa la vista a 2030 per aconseguir dos objectius: reduir un 40% les emissions de gasos efecte hivernacle i augmentar el verd urbà.

Segons el director d’Oxfam Intermón a Catalunya, Francesc Mateu, el canvi climàtic té un “punt de crueltat” perquè les emissions les generen els països més poderosos i les pateixen els més pobres, que s’enfronten a l’augment del nivell del mar, les inundacions i les sequeres. L’ONG lamenta que l’acord de París no fixa clarament els mecanismes d’ajuda a aquests països, ni tampoc els de control als països emissors.

L’Oficina del Canvi Climàtic hi veu un gran avenç

Des de París, el cap de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, Iñaki Gili, que ha estat present en la cimera, reconeix les febleses del text, però assegura que és un gran avenç. “Per primera vegada a la història hi ha un acord en què tots els països estan incorporats, s’ha creat un marc de seguiment, de transparència i de coses a fer molt robust i molt  ferm”, argumenta Gili.

Segons el director de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, l’acord ha donat un senyal clar al món i també a Catalunya: “S’han de promoure les energies renovables i hem d’anar eliminant progressivament els combustibles fòssils”. Unes passes que a Catalunya es donaran a través de la llei catalana de Canvi Climàtic, que serà el marc d’actuació per assolir aquests reptes en les properes dècades.”

El compromís de Barcelona amb el Clima

Barcelona també va participar a la cimera i va subscriure un acord de ciutats per reduir les emissions. La ciutat també té un full de ruta per lluitar contra el canvi climàtic. El Compromís de Barcelona pel clima posa la vista a 2030 per aconseguir dos objectius: reduir un 40 % les emissions de gasos efecte hivernacle i augmentar el verd urbà.