Foto: @PlanellsPuig
El pit-roig és un ocell present a Barcelona. Foto: @PlanellsPuig

Gossos i gats no són els únics perjudicats per la pirotècnia. Tirar petards i coets a tocar dels parcs urbans o sota d’arbres en places i carrers té conseqüències nefastes per a la fauna urbana, sobretot per als ocells, que nien o descansen a les capçades.

Malauradament cada any la revetlla de Sant Joan va associada a la mort de molts ocells urbans o de viles i pobles d’arreu del territori. Prendre’n consciència i simplement optar per canviar d’ubicació pot evitar la mort sobtada de molts d’aquests petits animalons.

Què els passa als ocells quan esclata un petard a prop seu?

Jaume Albaigès és un gran apassionat de l’ornitologia i destina bona part del seu temps lliure a observar i fotografiar ocells, entre els quals també els que viuen a Barcelona. Respecte a les afectacions que pateixen els ocells davant la pirotècnia, l’especialista explica que els ocells i els animals en general tenen un rang de sensibilitat auditiva superior a la nostra, per tant les detonacions dels petards les senten molt més fortes que nosaltres.

L’esclat de la pirotècnia causa un gran ensurt als ocells, tant que alguns poden patir taquicàrdies, infarts i fins i tot la mort”
Jaume Albaigès, expert en ocells

Albaigès destaca en aquest sentit que el soroll de la detonació dels petards i els coets espanta els ocells (els suposa una gran amenaça o perill desconegut) i la primera reacció és sortir volant. Fugen del lloc volant en espantar-se en un vol no planificat. Albaigès destaca que aquest tipus de vols no previstos i sobtats a gran velocitat poden acabar en accidents. Sovint l’ocell s’estavella contra edificis o altres elements urbans.

Explica que també pot passar que els ocells s’acabin allunyant tant que després no sàpiguen tornar al lloc on eren.

Això és greu sobretot en aquesta època de l’any, en la qual encara hi ha ocells nidificant, ja que si els pares que han sortit volant espantats no saben tornar els ous (o els polls) quedaran abandonats i no podran prosperar”
Jaume Albaigès, expert en ocells

Lligat a aquesta fugida sobtada de zones on hi ha pirotècnia, també cal tenir en compte el fet que alguns ocells acabaran fent un desplaçament més gran del que tocaria, gastaran més energia del normal, i això pot tenir costos a l’hora de recuperar-se de l’esforç. Els ocells poden fer-se més vulnerables i debilitar-se.

Què hauríem de fer per no perjudicar els ocells?

Actualment la normativa prohibeix tirar petards a menys de 500 metres del bosc, per tant això atenua (tot i que només en certa manera) els greuges causats per la pirotècnia a les zones forestals. Malgrat això, dins de pobles i ciutats trobem zones verdes, bé siguin parcs urbans, arbres d’alineació a carrers i places, o vegetació de ribera.

Jaume Albaigès apunta que una solució seria aconseguir que hi hagués una presa de consciència col·lectiva davant d’aquesta problemàtica i que les administracions tinguessin presents quines són les zones més sensibles pel que fa a nidificació dins de les zones urbanes. Caldria concentrar la pirotècnia només en zones concretes, en zones segures, on els efectes fossin els mínims possibles per als ocells.

Què podem fer aquesta revetlla de Sant Joan?

L’opció ideal seria no tirar petards. Si malgrat això hem decidit tirar-ne, és bo prendre consciència en tot moment dels greuges que podem causar a la fauna. En el cas dels ocells convé evitar tirar petards prop de les tanques que limiten amb els diversos parcs urbans que trobem a l’interior de viles i ciutats.

També convé evitar anar a esplanades o zones obertes que limitin amb zones de ribera, ja que els ocells i els animals en general aprofiten els boscos de ribera com a refugi i com a connectors biològics. El Parc Fluvial del Besòs, a tall d’exemple, és una zona altament sensible on no hauríem de tirar petards.

Si podem escollir, és recomanable sempre usar la pirotècnia en zones ben allunyades de qualsevol arbre, també dels arbres que poblen els carrers i les places. Un altra possibilitat és usar petards de baixa sonoritat.