canvi climàtic skyline Barcelona

L’Organització de les Nacions Unides (ONU) ha inclòs l’Indicador Global d’Adaptació al canvi climàtic (IGA) de Catalunya a la seva base de dades de treballs científics.

Aquest indicador mesura l’evolució de la capacitat adaptativa de Catalunya als impactes de l’escalfament global. Es tracta de l’únic treball conegut impulsat per una administració pública per quantificar si un territori s’està adaptant bé al canvi climàtic o no.

Quin IGA té Catalunya?

Des del departament es valora l’annexió de les dades catalanes a la base de dades de l’ONU com un reconeixement a la feina impulsada per l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que va publicar per primer cop l’IGA el 2014.

L’any 2019 es va presentar la revisió de l’indicador i això va permetre als experts observar una evolució moderadament positiva de l’adaptació als impactes del canvi climàtic en els darrers anys. Segons aquesta revisió, que va incorporar la integració de 42 indicadors sectorials, 13 més que en el treball del 2014, l’IGA ha crescut un 8,74% al llarg del període 2005-2014, en consonància amb l’inici i el desplegament de mesures i accions d’adaptació arreu de Catalunya.

Mesures de canvi climàtic a Catalunya

En els darrers anys s’han produït cinc fites significatives en la política pública d’adaptació a Catalunya: la publicació del Tercer Informe sobre el canvi climàtic a Catalunya; el document de seguiment i avaluació de l’Estratègia Catalana
d’Adaptació al Canvi Climàtic amb horitzó 2013-2020, la Llei del canvi climàtic, la finalització del projecte Life MEDACC, Adaptant la Mediterrània al Canvi Climàtic, i la primera Cimera Catalana d’Acció Climàtica.

Aquestes fites han suposat l’ampliació del coneixement en adaptació a Catalunya, la constatació que els impactes del canvi climàtic són una realitat, i la integració amb caràcter normatiu de l’adaptació en les polítiques públiques sectorials.

L’Oficina del Canvi Climàtic considera que aquests elements, conjuntament amb l’avenç dels diversos instruments d’adaptació en l’àmbit municipal i supramunicipal que han desenvolupat els consells comarcals, l’àrea metropolitana i les diputacions, han permès revisar l’Indicador Global d’Adaptació i han portat al reconeixement per part de Nacions Unides.