L’Institut Municipal de Paisatge Urbà de Barcelona ha donat a conèixer les propostes guanyadores per cobrir de verd i d’eficiència energètica 10 terrats de la ciutat. Aquesta és la segona edició d’aquest concurs que promou la implantació de terrats verds. En la primera edició, Gràcia va guanyar una coberta verda al carrer de Balcells, 41 i, l’any vinent, n’hi haurà una al carrer de les Carolines, 13.

Zona d’estada i gran espai d’horts urbans

La coberta verda del carrer de les Carolines, 13 s’ubicarà en un espai de 225 metres quadrats que es dividirà en una zona d’estada i d’esbarjo i una gran àrea d’horts urbans. A més, tindrà una infraestructura per ser totalment autònoma. S’instal·laran dipòsits a la base de l’edifici per recollir l’aigua de la pluja, també hi haurà plaques solars per activar una bomba que farà pujar l’aigua a la coberta i funcionarà el rec automàtic. El terrat vol generar un hàbitat de flora i fauna.

Unes capses amb uns insectes que són pol·linitzadors, unes altres amb uns ocells que es mengen els insectes, hi ha tota una filosofia d’ecosistema, aquí
Marc Molas, promotor de la coberta verda de Carolines, 13

Un oasi en un interior d’illa

La coberta gracienca és una terrassa de l’interior d’illa de l’edifici del carrer de les Carolines, 13. No és el terrat de la comunitat de veïns, sinó una nau industrial que amb el temps va quedar encaixonada entre edificis.

Interior d’illa amb l’edifici de Carolines, 13 i d’Aulèstia i Pijoan, 28

En aquest espai treballa l’associació d’artistes Eixam de Gràcia, que s’encarregarà del manteniment de la coberta amb la col·laboració del veïnat del voltant. “Crear una mica un oasi en un centre d’illa. A suggeriment de l’Ajuntament vam decidir incloure també els veïns de Carolines, 13 perquè tinguin accés a la terrassa i últimament fer extensiva la invitació als veïns d’Aulèstia Pijoan, 28″, apunta Molas, tot i que encara han de definir com funcionarà l’accés a l’espai quan estigui acabat.

A punt per començar les obres

Els projectes guanyadors del concurs de les cobertes verdes rebran una subvenció del 75 % del cost de les actuacions amb un límit de 100.000 euros per terrassa. A Carolines, 13 ara s’ha de fer l’estudi de càrregues i d’estructura i quan estigui es podran començar les obres per sumar més verd a la ciutat.