canvi climàtic

La Plataforma sobre Adaptació al Canvi Climàtic (AdapteCCa) ha creat una nova actualització del visor de canvi climàtic, que és una eina que permet contemplar l’evolució de diferents variables meteorològiques en funció de tres escenaris possibles d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle: un d’històric, un amb nivells similars als actuals i un tercer amb registres més baixos als actuals, diferenciats per les sigles RCP.

Aquests tres escenaris tindran comportaments diferents en funció dels anys que s’avaluïn, ja que no s’observen grans canvis climàtics a curt termini. A mitjà i llarg termini, amb escenaris de reducció d’emissions, sí que es preveu evitar l’ascens de la temperatura mitjana a 1,5-2 ºC, tal com marcaria l’Acord de París, però no seria possible amb l’escenari moderat ni amb el pessimista.

Aquest projecte es basa amb les projeccions del Cinquè Informe d’Evolució del IPCC (Grup Intergovernamental  d’Experts sobre Canvi Climàtic) i les projeccions de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) i del grup internacional Euro-CORDEX, així com també del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de Cantàbria (UC).

Novetats d’aquest visor

Una de les principals característiques de les darreres actualitzacions és que permet contemplar l’evolució de fins a 26 variables meteorològiques diferents, en funció de l’estació de l’any.

Algunes de les darreres mesures que s’han incorporat són d’evapotranspiració potencial i nous índex de temperatura, com l’amplitud tèrmica, la temperatura màxima extrema i la temperatura mínima extrema.

En referència a la precipitació s’hi han afegit paràmetres com el del nombre de dies amb pluja o el de precipitació màxima acumulada durant cinc dies.

Possibilitat de descàrrega de les dades

Una altra novetat interessant d’aquesta aplicació és la possibilitat de descarregar-se les dades en format SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica).

També es permet consultar el valor numèric i l’interval de confiança d’un punt concret del mapa.