Les emissions de diòxid de carboni dels vehicles es començaran a gravar amb un impost nou aquest setembre. El tribut afectarà els turismes, furgonetes i motocicletes que generin més de 120 grams de diòxid de carboni per quilòmetre, és a dir, 2,3 milions de vehicles matriculats a Catalunya. La majoria haurà de pagar un import anual inferior a 24 euros i en quedaran exempts aquells que hagin de pagar menys de sis euros.

A partir d’aquest dissabte ja es pot consultar un padró provisional al web de l’Agència Tributària de Catalunya, en què s’indica la quantitat a pagar per la persona titular del vehicle. Si alguna de les dades recollides al padró no és correcte, es podran presentar al·legacions fins al 4 de juny. El padró definitiu es publicarà l’1 de setembre i, a partir d’aquí, es notificarà el cobrament de l’impost de CO2. Les emissions de CO2 que emet cada vehicle consta a la seva fitxa tècnica, a la casella V7.

Com es pagarà l’impost?

A partir de l’1 de setembre començarà el període de pagament, que es podrà fer a través de la seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya. Si s’opta per altres vies, a l’octubre es rebrà una notificació amb l’import, els terminis i formes d’ingrés:

  • Seu electrònica de l’Agència Tributària de Catalunya
  • Entitats financeres col·laboradores
  • Telèfon 012
  • ATC us truca (93 551 51 51)
  • Oficines de Correus
  • Oficines i delegacions de l’ATC, amb cita

En el cas dels rebuts domiciliats, se’n carregarà l’import el dia 5 de novembre del 2021.

Fiscalitat verda per conscienciar la ciutadania

L’impost va en la línia de la fiscalitat verda impulsada des de la Unió Europea per reduir les emissions de diòxid de carboni, causants de l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global, i assolir, així, els objectius de sostenibilitat de l’Agenda 2030. “És una eina per conscienciar la ciutadania que a l’hora d’adquirir un vehicle tinguin en compte el factor mediambiental, ja que són els principals causants del canvi climàtic“, ha explicat la secretària d’Hisenda del govern català, Marta Espasa.

Es preveu que en aquest primer any de l’impost a les emissions de CO2 es recaptin 67 milions d’euros, que es destinaran a mesures de protecció del medi ambient, al foment del transport sostenible, a les energies renovables i als vehicles nets. L’any vinent l’impost serà més onerós perquè passarà a cobrar-se en tots els vehicles que emetin més de 95 grams per quilòmetre.   

El Parlament de Catalunya va provar aquest tribut el 2017, i el 2019 va superar un recurs d’inconstitucionalitat que el Govern espanyol havia presentat al Tribunal Constitucional.