Els núvols prims, que han deixat el cel enteranyinat el cel de la ciutat aquest dissabte, s’anomenen altocumuls i estan formats per cristalls de gel. Aquest tipus de nuvolositat és la responsable de les albades i postes de sol vermelloses.