Les edificacions de fusta contralaminada permeten fer cases prefabricades de baix consum energètic. Fustes Sebastia és el primer fabricant català d’aquests tipus d’habitatge i afirma que la fusta més adequada per a fer habitatges sostenibles és la del pi i la de l’avet.

La fusta, com a material de construcció sostenible

Tradicionalment l’activitat agrícola mantenia els boscos nets, en canvi, actualment la majoria de boscos tenen una densitat d’arbres i arbusts extremadament alta. L’extracció de fusta del Pirineu català per a la construcció és, segons Fustes Sebastia, una bona manera de mantenir el control forestal i evitar l’alt risc d’incendis. La silvicultura controlada permet mantenir el bosc net i, a més, facilitar-ne la continuïtat.

A més, els experts afirmen que el cost energètic per obtenir i manipular la fusta (19 kw/m³) és molt inferior al del formigó (1700 kx/m³) i, a més, la fusta és l’únic material de construcció reutilitzable, ja que es pot tornar a aprofitar per fer biomassa o aïllants.

Altres avantatges de la fusta com a material de construcció és que permet fer edificacions segures i resistents perquè la fusta té una bona estabilitat estructural i una alta resistència mecànica, encara que el que més destaca és que és un gran aïllant tèrmic. Les edificacions de fusta mantenen molt millor la calor interior i, per això, es redueix el consum energètic. Segons Fustes Sebastia, es redueix un 80 % el consum de calefacció.