cabirol mas guimbau collserola

El cabirol pràcticament havia desaparegut del territori català, però als anys 90 la Generalitat de Catalunya, juntament amb el col·lectiu de caçadors, va reintroduir 500 exemplars en diversos parcs naturals per recuperar l’espècie i conservar el medi ambient. Actualment la població s’ha estès i cada vegada és més habitual veure’ls passejant pel bosc, especialment a la Catalunya Central i i la zona del Pirineu, on n’hi ha molts. Des d’Acció Climàtica expliquen que cada any se’n cacen 14.000 per controlar-ne l’expansió.

El primer projecte de reintroducció va ser a la Garrotxa i posteriorment es va fer en altres parcs naturals com el Cap de Creus, el Montnegre i el Corredor, el dels Ports i la zona del Priorat. Els centenars de cabirols els van portar de França, on mai s’havia perdut.

Per què van desaparèixer?

“Els cabirols no van desaparèixer per un excés de caça sinó per la desforestació“, explica Josep Maria López, cap de la Secció d’Activitats Cinegètiques i Pesca Continental a Barcelona, que pertany al Departament d’Acció Climàtica. “Des de la Guerra Civil fins als anys 70 els boscos estaven molt explotats i hi havia poc bosc. Totes les espècies associades al bosc desapareixien, entre les quals, aquests mamífers ungulats.

A partir dels anys 80 el bosc perd valor i per això comença a créixer altre cop. Aquesta causa juntament amb les polítiques ambientals de la Unió Europea fa que torni a aparèixer aquest ecosistema acollidor i la població de cabirols tornen a tenir un lloc on viure, argumenta López.

Un embaràs ben diferent

Les femelles dels cabirols tenen una capacitat que poques espècies tenen. Es tracta de la “implantació diferida” de l’embrió. Es queden embarassades a l’agost però en aquell moment aturen el desenvolupament embrionari i l’òvul fecundat queda en estat de repòs. No és fins al mes de febrer que el tornen a activar si les condicions ambientals són bones.

En el cas que la femella estigui ben alimentada i hi hagi aliment suficient al medi ambient, podrà desenvolupar un, dos o tres embrions fèrtils que tingui dins seu. Si pel contrari, està desnodrida perquè no hi ha aliment, no en tindrà cap. El més habitual és que tinguin dues cries cada any.

Algunes diferències entre cabirols i cérvols

Els cabirols pesen 35 o 40 kg com a màxim quan són adults i són animals bastant solitaris. A vegades van en parella durant la reproducció, o la femella va amb les cries, o en algunes ocasions poden agrupar-se a l’hivern, però el més habitual és veure’ls sols. Els cérvols en canvi, són socials i van en ramats. El mascle pot arribar a pesar fins a 200 kg, i per tant, mengen molt més que els cabirols.