(ACN) Eixample Respira ha plantejat una sèrie de propostes als partits perquè les incorporin als respectius programes electorals en les eleccions municipals del 2023 a Barcelona. Una de les demandes és la implantació d’un peatge urbà. Plantegen que aquesta taxa per l’ús habitual de cotxes i motos a la ciutat podria ser doble, en el cas de la zona de baixes emissions i de l’Eixample.

En segon lloc, volen que es limiti a 30 km/h i a un màxim de dos carrils dedicats a la circulació de cotxes i motos totes les vies de la ciutat i que es prohibeixi aparcar les motos en vorera.

Reclamen també finalitzar la connexió del tramvia per la Diagonal i que s’estableixi una zona d’ultrabaixes emissions, per on només puguin circular veïns, treballadors, estudiants, transports públic i vehicles zero emissions.

Reforma del carrer d’Aragó

Una altra de les propostes és la reforma integral del carrer d’Aragó, de tal manera que sigui una via amb prioritat per als vianants. Pel que fa a les bicis, proposen crear una xarxa de carrils bici segurs i inclusius i que s’implantin carrils bici a tots els carrers de xarxa bàsica i a totes les avingudes d’accés i sortida de la ciutat. A més, volen que es limiti a un únic carril la circulació de cotxes i motos davant dels centres educatius i sanitaris.

Per acabar, plantegen que s’estengui la xarxa d’eixos verds i noves places per aconseguir que com a mínim en un de cada tres carrers tinguin prioritat els vianants i altres usos col·lectius no motoritzats.