Quatre euros al dia per circular dins la zona de baixes emissions, se sigui resident o de fora de Barcelona. És la proposta de peatge urbà, sense barreres ni casetes, que reclamen entitats ecologistes i de promoció del transport públic de la ciutat per reduir la contaminació a la ciutat, combatre l’emergència climàtica, aprofundir en la justícia social, recuperar l’espai públic per als vianants i reduir el consum energètic, el soroll i la sinistralitat.

Els signants de la proposta, entre els quals hi ha la Plataforma per la Qualitat de l’Aire, Promoció del Transport Públic, Ecologistes en Acció, Eixample Respira, el Bicicleta Club de Catalunya, la Xarxa per la Justícia Climàtica i l’Associació de Prevenció d’Accidents de Trànsit, consideren que és “una mesura de baix cost i gran impacte per aconseguir canvis estructurals en un termini de dos anys”.

Asseguren que si s’apliqués aquest peatge urbà, es reduiria un 30 % el trànsit intern i un 17 % el de connexió. Això, en conjunt, suposaria una caiguda del 21,5 % del trànsit a Barcelona. A més, quantifiquen en 370 milions els ingressos nets derivats del peatge, que haurien de servir, segons la seva proposta, per millorar el transport públic i el sistema públic de salut.

En què consisteix el peatge?

  • Pagament diari de 4 euros per residents i no residents.
  • Només es pagaria si es circula entre les 7 del matí i les 8 del vespre.
  • El peatge s’aplicaria dins la zona de baixes emissions (ZBE), delimitada sobretot per les rondes.
  • Els vehicles disposarien de 10 dies de circulació gratuïta a l’any.

Com es pagaria i controlaria?

  • Les entitats proposen fer el pagament del peatge mitjançant els mecanismes creats per la ZBE.
  • Es podrà fer el pagament diari o pel període escollit fins a les 23.59 hores del dia anterior al qual es vulgui accedir a la zona tarifada.
  • Es tracta d’un peatge sense barreres ni casetes i es controlaria mitjançant les càmeres de la ZBE.
  • S’imposarien multes als infractors de 200 euros als vehicles M1, N1 i L (cotxes, furgonetes i motos) i de 600 euros als M2, M3, N2 i N3 (autobusos, camions…).

Excepcions: Els vehicles amb 3 o més ocupants no pagarien peatge urbà

  • No pagarien el peatge els vehicles d’alta ocupació (3 o més ocupants), els vehicles de persones amb mobilitat reduïda, els d’emergències, el transport públic i col·lectiu i aquells conductors amb ingressos econòmics inferiors al doble de l’IPREM vigent que necessitin un vehicle per a la seva activitat professional.

Pla de millora del transport públic

Les entitats consideren que la implantació del peatge urbà hauria d’anar acompanyada d’un pla de millora del transport públic. Proposen transformar les autovies urbanes (com Aragó, Diagonal, via Augusta, Gran Via de les Corts Catalanes o Meridiana) en eixos amb prioritat per a vianants, ciclistes i transport públic i col·lectiu mitjançant carrils bus, VAO i bici. També proposen carrils bus a les vies d’entrada a la ciutat, més estacions d’autobusos de mitjana i llarga distància i ampliar la xarxa de tramvia cap al Baix Llobregat i el Barcelonès Nord i amb nous eixos dins la ciutat.

via Laietana

Barcelona, la ciutat europea amb més densitat de vehicles

Les entitats denuncien que Barcelona és la ciutat d’Europa amb més densitat de vehicles per quilòmetre quadrat i una de les més contaminades. En aquest sentit, recorden que Barcelona supera sistemàticament els nivells guia de l’OMS per als contaminants NO2, PM10 i PM2,5 , benzè i ozó. A més, assenyalen que el trànsit rodat és responsable del 30 % dels gasos d’efecte d’hivernacle de la ciutat, responsables de l’escalfament global.