Fa anys que Barcelona avança lentament cap a un model més natural en què la fauna salvatge tingui cabuda. Prova d’això n’és que trobem diverses espècies que s’estan fent un lloc a la ciutat i de les quals cada dia que passa trobem més exemplars.

Les granotes omplen Montjuïc

Un cas evident són els amfibis. La granota verda, la reineta i el tòtil són ben presents als jardins de la muntanya de Montjuïc. De fet, segons explica Sergi Garcia, president de Galanthus —una entitat que col·labora amb l’Ajuntament per naturalitzar espais—, la població de granota verda als jardins de Joan Brossa ha passat en 10 anys dels 400 exemplars als 1.500. El motiu d’aquest increment és que fa uns anys que es va canviar el tractament de les basses i es van “adoptar protocols de manteniment respectuosos” amb la fauna que hi viu. Es van eliminar, per exemple, els peixos ornamentals que eren perjudicials per a altres espècies autòctones.

L’eriçó s’amaga al Parc de la Ciutadella

Un altre animal que també està agafant presència a la ciutat és l’eriçó.

Diverses famílies viuen en alguns parcs de la ciutat com el de la Ciutadella o el Laberint d’Horta. Costa veure’ls perquè són animals nocturns. Al Zoo de Barcelona també hi ha eriçons que, com els paons, campen al seu aire per les instal·lacions.

El ratpenat ja té casa

El ratpenat és un animal que resulta d’allò més útil per combatre la presència de certs insectes molestos, com els mosquits. “Un ratpenat menja diàriament el 33 % del seu pes en insectes”, recorda Garcia. És per això que se’n vol incrementar la presència a la ciutat. S’han instal·lat diversos nius per a aquests animals en horts urbans i en alguns parcs de la ciutat.

niu eriçons

Falcons i ballesters

Però on hi ha més camí per acollir noves espècies és en el món de les aus. L’Atles dels ocells de Barcelona va detectar-ne fins a 80 espècies que nien a la ciutat. Una d’aquestes espècies és el falcó pelegrí. Ara mateix hi ha tres parelles d’aquests ocells que es reprodueixen. La més famosa, la que habita en una torre de la Sagrada Família. En algunes mitgeres de la ciutat, si ens hi fixem, hi trobem uns forats. Són nius instal·lats per Paisatge Urbà perquè s’hi instal·lin ocells com, per exemple, els ballesters.