La presència de senglars a Collserola i a les zones urbanes s’ha multiplicat els darrers anys i per això el govern català autoritza cada any batudes i actuacions excepcionals de caça, amb aguaits nocturns. Barcelona no en queda al marge i segons ha informat el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, durant la temporada de caça d’hivern s’han capturat 201 exemplars. És una xifra força menor a la de l’any anterior, quan es van caçar 292 senglars.

En global, les actuacions de control a l’àmbit de Collserola han permès la caça i captura de 594 exemplars, una xifra molt per sota dels 965 de l’any anterior. La Generalitat afirma que actualment les densitats se situen en vuit senglars per km². Cal tenir en compte, que durant la pandèmia la xifra va arribar a ser de 17 senglars per km².

Informadors de batudes en un espai de cinc milions de visitants

Les batudes i les actuacions excepcionals impliquen una important mobilització d’efectius i d’informadors, ja que Collserola és un dels espais naturals protegits amb més visitants de Catalunya —més de cinc milions l’any 2023. Durant aquestes actuacions cal tancar camins i establir perímetres de seguretat. Segons el govern català, les batudes s’han pogut desenvolupar sense conflictes amb altres activitats ni incidents de seguretat.

Al marge de la caça tradicional en batuda —enguany se n’han fet 18—, també es fan aguaits nocturns. Els fan caçadors locals habilitats, amb gàbies, xarxes i teleanestèsia.

Foto: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Un risc per a la salut i la seguretat

La presència de senglars a les zones urbanes suposa un perill per a la salut de les persones i també per als animals domèstics. A més, segons el Departament d’Acció Climàtica cada vegada hi ha més casos de persones ferides directament per exemplars d’aquesta espècie. Ara bé, aquest 2023 hi ha hagut menys incidents. El govern creu que això es deu, en part, a les mesures de control de la població i també a la sequera continuada dels darrers tres anys que ha reduït la disponibilitat d’aliment als boscos.