Les rutines i hàbits de consum dels nens són determinants a l’hora de configurar una visió del món i inscriure’ls en allò que anomenem cultura. L’oferta específica per a nens és més diversa i difícil de controlar que mai abans. En aquest capítol, parlem amb creadors de productes per a nens i experts en el seu desenvolupament per esbrinar com es veuen obligats a variar el to respecte als adults, què n’exclouen i què no, i quines són les consideracions quan és l’hora de tractar o crear per a nens.