Parlem amb creadors de productes per a nens i experts en el seu desenvolupament per esbrinar com es veuen obligats a variar el to respecte als adults, què n’exclouen i què no, i quines són les consideracions quan és l’hora de tractar o crear per a nens.