Hem parlat amb l’Associació de l’Esquerra de l’Eixample sobre l’estat actual d’aquest barri que pateix amb força l’especulació immobiliària i la manca d’espais verds i per equipaments.

Un jardí veïnal amb plantes d’arreu del món

Els veïns de l’Esquerra de l’Eixample han creat un jardí en un solar desocupat del barri. Una acció que vol donar més espais verds en un barri on manquen zones pacificades i sense contaminació.