Gerard, poeta i escriptor que va ser secretari general de la CNT en la clandestinitat al final del Franquisme, li explica a Antonio Baños com era d’obert i cultural el veïnat del Clot dels anys 30 i com era viure en la clandestinitat.