El tutor de joc és l’evolució del que popularment coneixem com a àrbitres. El Consell de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB) fa més de set anys que en va canviar la denominació i les funcions. Si abans es tractava de xiular els partits i apuntar-ho a l’acta (i afegir-hi alguna incidència si es produïa qualsevol circumstància anòmala) ara la funció és diferent.

Les funcions del tutor de joc

El tutor de joc fa molt més que arbitrar. La seva funció és participar activament en el procés de formació i creixement dels infants que estan competint. Per començar, explica les normes, si ho veu necessari, de qualsevol circumstància del partit. També ha de ser mediador de qualsevol incidència que es pugui produir dins del terreny de joc. Parla amb els entrenadors, tècnics i jugadors i transmet els valors que el Consell vol fomentar. D’altra banda, el tutor avalua el comportament dels equips i de les famílies amb el conegut com el Semàfor de valors.

tutor de joc en un partit

En formació constant

Des del Consell es dona molta importància a aquesta figura perquè, de fet, són els representants del CEEB en els més de 700 enfrontaments que es poden arribar a disputar un cap de setmana. Numèricament n’hi ha més de 500 en aquest procés de formació dels escolars. Com que les necessitats i les circumstàncies varien substancialment, el Consell en fomenta la formació. La idea és donar-los els estris concrets per actuar en la seva tasca habitual.