L’Ernest Cahué ens porta la història d’un barri que conté unes arrels molt d’esquerres: Can Peguera. Conegut com les cases barates, va néixer a la dècada dels 20, i es va convertir en una olla anarquista. El barri alberga grans anècdotes, com la gran gentada que es va reunir a l’enterrament de Durruti o la socialització de l’església de Sant Francesc Xavier, que es va convertir en una casa del poble per la CNT i la FAI. L’Ernest ha convidat Pep Ortiz, president de l’Associació de Veïns de Nou Barris, per parlar de Can Peguera.