Can Peguera es va construir en una època de gran expansió urbanística de la ciutat, durant els anys 20, coincidint amb l’Exposició Internacional de Barcelona.

L’Ernest Cahué ens porta la història d’un barri que conté unes arrels molt d’esquerres: Can Peguera. Conegut com les cases barates, va néixer a la dècada dels 20, i es va convertir en una olla anarquista. El barri alberga grans anècdotes, com la gran gentada que es va reunir a l’enterrament de Durruti o la socialització de l’església de Sant Francesc Xavier, que es va convertir en una casa del poble per la CNT i la FAI. L’Ernest ha convidat Pep Ortiz, president de l’Associació de Veïns de Nou Barris, per parlar de Can Peguera.