Barcelona té 150.000 punts de llum. El sistema d’activació i desactivació de l’enllumenat depèn d’uns dispositius que estan ubicats als quadres de comandament, uns armaris elèctrics que es troben situats a peu de carrer. En total n’hi ha 2.900 i són de tres tipus diferents, un fet que suposa que hi hagi diferents mecanismes d’encesa i apagada de l’enllumenat:

  • Cèl·lules fotoelèctriques: actualment suposen un 10 % de l’enllumenat de Barcelona. Els sensors donen l’ordre d’encesa o d’apagada segons la llum que reben en cada moment. Es tendeix a anar-les substituint perquè tendeixen a acumular pols, fulles o altres elements que en minven el rendiment.
  • Rellotges astronòmics que es programen “in situ”: suposen el 30 % dels punts de llum de la ciutat. Aquests dispositius tenen programades unes taules horàries que fan que s’encenguin segons l’hora exacta de sortida i posta de sol de cada dia i, a més, se’ls afegeix una petita correcció al minut per acabar d’ajustar les condicions de lluminositat real i facilitar així l’estalvi energètic. Per exemple, aquest 27 de juny s’han apagat a les 6.03 h i s’encendran les 21.36 h.
  • Rellotges astronòmics programats remotament mitjançant telegestió: controlen el 60 % de l’enllumenat de Barcelona. Es basen també, com els anteriors, en taules horàries de sortida i posta del sol programades i, a més, es corregeixen mitjançant unes fotocèl·lules que avancen, o endarrereixen, l’encesa i apagada segons les condicions reals de llum. Aquestes condicions s’apliquen per les característiques concretes de cada carrer i  la presència de nuvolositat.

L’existència de diferents mecanismes d’encesa i apagada implica que en un mateix carrer vegem a vegades fanals que s’encenen, o s’apaguen, en diferents moments. Actualment es tendeix a implementar el tercer tipus, pel fet de ser el més efectiu.

Quin tipus de bombetes predominen als fanals de Barcelona?

Fins ara hi havia bombetes de sodi de baix consum, però actualment es tendeix a instal·lar-hi bombetes de tipus LED, llum blanca que redueix el consum però que també  il·lumina de forma més eficient.

Cabezas ha explicat que s’està buscant fer un a ciutat cada cop més eficient, però sense perdre de vista que convé donar un bon servei i una bona il·luminació als ciutadans.

A continuació podeu escoltar l’entrevista sencera a Luisa Cabezas a ‘El matí de Barcelona’ a betevé 91.0 fm: