Són moltes les investigacions que demostren la davallada de la població d’abelles i que, fins i tot, algunes espècies estan en perill d’extinció. Les causes són diverses, per exemple, el canvi climàtic, la introducció de noves espècies, la urbanització dels camps i l’ús de pesticides. Els ecòlegs del CREAF i la UAB Jordi Bosch i Anselm Rodrigo defensen que hi ha proves suficients per demostrar que els neonicotinoides, un tipus de pesticides, són perjudicials per a les abelles.

Un còctel de productes que acaba sent letal

Rodrigo ha explicat a ‘El matí de Barcelona’ que aquests pesticides són insecticides i s’usen per controlar els insectes que poden perjudicar els conreus. Els neonicotinoides no es poden emprar durant la floració, està prohibit, però el fet que siguin molt persistents al medi fa que les abelles acaben interactuant-hi de forma indirecta.

Malgrat que les dosis amb què entren en contacte són menors i no provoquen la mort directa dels insectes, sí que poden causar efectes subletals, que tenen a veure amb canvis de comportament, dificultat per orientar-se, cosa que pot acabar dificultant-ne la capacitat reproductora i, per tant, minvar les generacions futures.

A més, ha explicat que quan es barreja amb altres productes permesos durant la floració dels cultius, com poden ser els fungicides, es produeix un efecte acumulatiu que pot arribar a ser fins i tot letal per a les abelles. Així, doncs, l’escenari real que es troben aquests insectes al camp és un còctel de productes que actuen simultàniament. 

Actualment hi ha una moratòria europea respecte a alguns neonicotinoides i se n’està discutint l’ús. La moratòria es va fer perquè no hi havia prou informació, però actualment n’hi molta.

L’abella de la mel: una entre mil espècies d’abelles

Les abelles de la mel són les més conegudes, però cal no oblidar que la proporció entre abelles silvestres i l’abella de la mel és 1000 a 1, per tant, les abelles de la mel no són, ni de bon tros, les úniques afectades.

Un factor molt important que està fent reduir el nombre d’abelles és el canvi del paisatge agrícola, que darrerament s’està simplificant molt. S’està reduint la diversitat de paisatge per qüestions d’intensificació dels conreus. Als marges dels camins o camps, per exemple, antigament hi havia flors silvestres de nombroses espècies, a banda d’arbustos i d’altres plantes. L’eliminació d’aquests espais està perjudicant les abelles, perquè hi ha menys pol·len del qual alimentar-se.

Possibles solucions

El control de plagues és important per a l’agricultura. L’expert ha explicat, però, que caldria tendir cap a l’agricultura ecològica. Farien falta sistemes més robusts,  que es poguessin autoregular més, a banda d’evitar els monocultius. Es tracta de buscar eines que la natura pugui donar per controlar aquestes plagues. Cal evitar al màxim l’ús de pesticides , sobretot els més permanents.

A continuació podeu escoltar l’entrevista sencera a Anselm Rodrigo a ‘El matí de Barcelona’. Podeu trobar més informació sobre aquest tema i els darrers estudis a la pàgina del CREAF.