L’informe conclou que un total de 865 dones haurien d’incorporar-se als consells d’administració de les grans empreses catalanes per aconseguir l’equilibri de sexes que recomana el Codi de bon govern de les companyies i la Llei d’igualtat per a les societats de més de 250 treballadors. En el cas de les empreses que tenen entre 50 i 250 empleats, farien falta 2.720 dones més en els òrgans de direcció per arribar a la quota femenina del 40% que permetria parlar d’equilibri entre homes i dones.

De totes les empreses analitzades en l’estudi (284.200), només el 29% té alguna dona en el consell d’administració, mentre que el 71% estan dirigides exclusivament per homes. La construcció i l’energia són els sectors amb menys presència femenina, ja que en només una de cada cinc empreses hi ha alguna dona al consell, a diferència del sector serveis, on la quota femenina supera el 35%.

L’estudi posa de manifest que en les empreses participades per la Generalitat, on s’inverteixen diners públics, la quota de presència femenina també és baixa, ja que la proporció de dones als consells d’administració és del 24%, pràcticament el mateix percentatge que s’observa en el total d’empreses (25%).