La despesa dels turistes estrangers a tot l’Estat espanyol se situa als 55.594 milions d’euros, fet que suposa un increment del 5,7% respecte a 2011. La comunitat autònoma que lidera la despesa dels turistes internacionals és Catalunya, amb 12.608 milions d’euros, seguida de les Canàries, amb 10.618 milions d’euros.

Catalunya té una despesa del turisme estranger que representa el 22,7% del total de l’Estat. Respecte a 2011, aquestes dades han augmentat un 13,8%.

La mitjana de despesa diària del turista internacional a l’Estat se situa al voltant dels 108 euros, fet que suposa una despesa per turista de 966 euros durant una estada mitjana de 8,9 nits. Aquestes xifres mostren un augment de la despesa respecte a 2011, però amb un retrocés del 3% respecte a nombre de nits.

Els turistes que deixen més diners són els britànics, amb 11.135 milions d’euros, un 7,4% més que el 2011. Els segueixen els turistes alemanys, que s’hi deixen 9.083 milions d’euros; els francesos, amb 5.190 milions d’euros, i els procedents dels Països Baixos, amb una despesa de 5.054 milions d’euros.