Segons el president de l’entitat, el regidor Joan Puigdollers, es volen deixar de banda les emocions fortes per oferir un altre tipus d’activitats més familiars. Encara se n’estan estudiants els canvis, però tot apunta que es potenciarà el teatre o la música.