Les marques que hi han participat, fins a 147, han valorat positivament les anomenades “trobades ràpides” amb els grups de compra internacionals.