Gairebé dos terços de la població metropolitana —un 64,3 %— no veu fàcil trobar un habitatge assequible que s’adeqüi a les seves necessitats al seu barri o municipi. Ho diuen les dades de l‘Enquesta de cohesió urbana 2022, encarregada per l’AMB. El percentatge ha augmentat més de 14 punts respecte al 2017, quan era del 50,5 %. A Barcelona ciutat, la xifra és encara superior, del 66 %. Tot i això, el creixement no ha estat tan significatiu i, per tant, això vol dir que en els darrers cinc anys, la dificultat per trobar un habitatge s’ha igualat: és la mateixa a Barcelona que a la resta de municipis de l’entorn.

Una de les dades destacades és que zones com el Delta o el Maresme són els territoris amb la proporció més elevada de ciutadans que declaren tenir dificultats per accedir a un habitatge, per sobre del percentatge de barcelonins.

Es triplica la població que canvia de residència

L’enquesta també assenyala que la mobilitat residencial s’ha triplicat els darrers cinc anys. El 2017, el percentatge era del 8,8 % i aquest 2022 ha passat al 28,3 %, superant-se la xifra d’1.100.000 de persones. La majoria d’aquests canvis de domicili s’han produït en el mateix municipi —un 66,3 %. Des que es tenen dades, a Barcelona, l’any 2022 ha estat l’any en què més persones han canviat de residència.

Canvi de residència per motius econòmics

Per què canvia la població de residència? L’enquesta analitza els motius i un dels destacats és l’econòmic. El percentatge de ciutadans que ho han fet per això, és del 24 %, gairebé 10 punts per sobre respecte fa cinc anys. Tot i això, els principals motius per fer un canvi de domicili continuen sent la millora residencial i la formació d’una llar.

I una altra dada destacada: el 30 % dels enquestats preveuen que canviaran de residència en els propers cinc anys. Es tracta d’un increment rellevant respecte al 2017, quan era del 27 %. El percentatge ha augmentat significativament a Barcelona ciutat, i ja és del 35,5 %.