El sector industrial català necessita professionals especialitzats en mecànica per incorporar-se a treballar al més aviat possible. Les sortides professionals són múltiples i van més enllà de l'automoció: des del manteniment d'instal·lacions de tot tipus de maquinària, fins al disseny de peces industrials. Els empresaris, però, no troben professionals qualificats. Un sector a l'alça i que en bona part es concentra a Barcelona i rodalia. Els responsables de recursos humans, asseguren a més, són llocs de feina ben remunerats. "En els últims quatre anys el nombre d'estudiants a Barcelona ha baixat...Si l'any 2010...1.023 el 2014..700 persones". Vista aquesta situació, fa temps que l'Ajuntament treballa per potenciar aquests estudis. Defensen que són una sortida amb molt de futur. L'objectiu de les jornades d'avui és donar resposta a les necessitats de la indústria catalana, en creixement constant, i impulsar la formació de professionals.

En els darrers quatre anys, la xifra de matriculacions als estudis de grau mitjà o superior de fabricació mecànica a Barcelona ha caigut en picat. Al curs 2010-2011 s’hi van inscriure 1.023 estudiants i, al 2013-2014, l’alumnat va davallar fins a 728 persones. Tot i que en el darrer any les xifres han pujat lleugerament fins a 822 inscrits, en quatre anys es van perdre 300 estudiants i el sector va decidir posar fil a l’agulla.

Amb l’objectiu de provocar un gir en aquesta tendència, el 2014 es va constituir la Taula de Fabricació Mecànica d’FP a Barcelona -que uneix Administració, empreses, patronals, centres tecnològics i centres educatius- i aquest dimecres s’han organitzat les jornades internacionals per debatre la situació del sector.

Els empresaris afirmen que és una feina ben remunerada amb moltes oportunitats de futur, i critiquen que s’hagi relegat la formació professional a un segon terme, per sota dels estudis universitaris. L’FP s’ha menyspreat, diuen, però les necessitats de mà d’obra es mantenen i la formació professional obre les portes a perfils professionals com l’especialització en automoció, el manteniment d’instal·lacions o el disseny de peces industrials. Indiquen que és un sector en auge i que està situat, majoritàriament, a Barcelona i a les poblacions de l’àrea metropolitana.

Demanda de treballadors al centre d’estudi

Els centres que imparteixen aquest tipus d’estudis relacionats amb la fabricació mecànica també noten l’interès de la indústria en el seu alumnat. Asseguren que hi ha un canvi de tendència pel que fa a la deslocalització d’empreses relacionades amb el sector que estan tornant a Catalunya i que acudeixen a les aules per buscar mà d’obra.