ajuda lloguer jove 2022

Aquest dimecres comença el termini per demanar l’ajut al lloguer per a joves 2022 de la Generalitat de Catalunya. Es tracta d’una nova línia d’ajudes per pagar el lloguer a persones de fins a 36 anys. S’hi poden presentar tots els joves que no hagin demanat o se’ls hagi denegat el Bo lloguer jove estatal. L’import de l’ajuda pot ser de fins a 250 euros i el termini per sol·licitar-lo es tancarà el 7 d’octubre. La convocatòria catalana té un pressupost inicial de 29 milions d’euros.

Requisits per demanar l’ajuda al lloguer per a joves

L’ajuda es pot sol·licitar de forma telemàtica a la convocatòria de l’Agència de l’Habitatge.

  • Tenir fins a 36 anys en el moment de demanar l’ajuda.
  • Viure a Catalunya.
  • Tenir un contracte de lloguer o de cessió d’ús d’un habitatge o una habitació.
  • Les rendes de qui demana l’ajuda no han de superar els límits fixats a la seva ubicació geogràfica per a la unitat de convivència.

Import de la subvenció

Una de les característiques d’aquests ajuts és que no es donen per l’ordre d’arribada. Es valoraran i s’aplicaran les puntuacions dels expedients per concedir-los.

L’import de l’ajuda pot ser de fins a 250 euros mensuals, en funció dels ingressos de la unitat de convivència i l’esforç econòmic que els suposa el pagament de lloguer:

  • 20 % de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o inferior al 30 % dels ingressos.
  • 30 % de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar sigui superior al 30 % i inferior al 40 % dels ingressos ponderats.
  • 40 % de l’import de la renda de lloguer quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40 % dels ingressos, amb un límit màxim de 3.000 euros anuals per habitatge i un mínim de 240 euros anuals.