Ja estan en marxa les obres de reforma del Mercat del Besòs. És la darrera fase d’uns treballs de millora amb què ja s’havia replantejat l’espai interior i redistribuït les botigues i els magatzems i que finalitzaran ara amb la construcció d’uns accessos que permetin una millor entrada i sortida tant dels clients com de les mercaderies.

Les obres disposen d’un pressupost global de 2,2 milions d’euros i han d’estar enllestides d’aquí a un any, aproximadament.

Un Mercat del Besòs renovat

La darrera fase de la reforma del Mercat del Besòs suposa la continuació d’una actuació anterior amb la qual es van redistribuir i concentrar les parades i es van renovar els magatzems. Ara es milloraran i posaran al dia els accessos. L’actuació més important serà el trasllat de la rampa que connecta el carrer amb l’aparcament de la coberta. 

Anul·lem l’accés de l’aparcament que es fa des de Cristóbal de Moura, el fem des de Jaume Huguet, i això ens permet alliberar un espai per fer el nou accés al mercat entre el carrer de Pepinyà i Cristóbal de Moura
Joan Manuel Llopis, Mercats de Barcelona

Quan es va construir el mercat l’any 68, la majoria d’usuaris hi accedien des del carrer de Jaume Huguet, però ara l’accés principal és el de Cristóbal de Moura, per on passa el tramvia. És on hi ha el moll de carga de mercaderies.

Farem una remodelació de la logística segregant-la totalment de l’accés dels clients i es farà una façana transparent
Joan Manuel Llopis, Mercats de Barcelona

Els treballs tenen una durada prevista d’un any i han de finalitzar la primavera del 2022. S’intenta afectar al mínim possible l’activitat de les parades. Per això la renovació de la coberta es farà a l’agost. Serà l’únic moment que el mercat tancarà les portes.